Aktualności


Newsletter
zapisz się

Podaj swój adres e-mail:

Ogólnopolska Konferencja Emerytalna

Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej organizuje IV Ogólnopolską Konferencję Emerytalną (OKE 2015), która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2015r. w Piotrkowie Trybunalskim w Hotelu VESTIL MERCURE. W dotychczasowych trzech edycjach konferencji (2009, 2011 i 2013) udział wzięło kilkadziesiąt osób, reprezentujących środowisko akademickie, ale także prezesi i przedstawiciele towarzystw emerytalnych, organizacji pozarządowych oraz mediów. Ponieważ konferencja spotyka się z życzliwym przyjęciem ze strony uczestników, zachęca nas to do organizacji kolejnych jej edycji i nadaje jej cykliczny charakter.

Celem organizowanej konferencji jest wymiana poglądów przedstawicieli środowiska naukowego oraz specjalistów z zakresu ekonomii i finansów emerytalnych, polityki społecznej, demografii czy też zarządzania, na temat współczesnych systemów emerytalnych, ich reform, stanu systemu emerytalnego w Polsce, jak i dalszych perspektyw dla zachodzących w nim zmian. Ponieważ niewiele jest płaszczyzn, na których może dojść do dyskusji różnych środowisk zajmujących się naukowo bądź zawodowo zagadnieniami emerytalnymi, mamy nadzieję, iż organizowana konferencja spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Partner konferencji: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
Patron medialny konferencji: portal Moja Emerytura, serwis dziennika Rzeczpospolita rp.pl  

Mamy nadzieję, iż zechcą Państwo wziąć udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Emerytalnej i zaszczycą nas swoją obecnością.

W imieniu organizatorów,
Filip Chybalski, Przewodniczący OKE

     Partner                                                                                          Patron medialny   

             
  

Tekst podsumowujący OKE 2015 na portalu Moja Emerytura


Studencka debata emerytalna - nowy wspólny projekt KZ PŁ oraz PTE PZU
© 2014-2015 konferencja-emerytalna.pl. All right reserved. Powered by x15.pl