Tematyka konferencji

 • Systemy emerytalne w Polsce i na świecie
 • Modele i reformy systemów emerytalnych
 • Otwarta Metoda Koordynacji zabezpieczenia emerytalnego w UE
 • Demografia a system emerytalny
 • Decyzje emerytalne
 • Oszczędzanie
 • Aspekty prawne i organizacyjne zabezpieczenia emerytalnego
 • Działalność inwestycyjna funduszy emerytalnych oraz innych instytucji sektora emerytalnego
 • Misja i społeczna odpowiedzialność instytucji sektora emerytalnego
 • Ryzyko, gwarancje i redystrybucja w systemie emerytalnym
 • Składki i świadczenia w systemie emerytalnym
 • IKE, IKZE, PPE oraz inne formy dobrowolnego gromadzenia kapitału emerytalnego


© 2017 konferencja-emerytalna.pl. All right reserved. Powered by x15.pl