Terminy

Kalendarium

Rygory i złożoność procesu wydawniczego wymagają ścisłego przestrzegania przedstawionego niżej harmonogramu, o co z całym należnym szacunkiem prosimy:
  • do 31.05.2015 – elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa oraz tytułu referatu zgodnie z formularzem na stronie konferencji
  • do 10 .06.2015 - wniesienie opłaty konferencyjnej
  • do 25.06.2015 - przysyłanie tekstów referatów, zgodnie z wymogami edytorskimi
  • do 31.08.2015 - przysyłanie tekstów po uwzględnieniu uwag recenzentów
  • 17-18.11.2015 - konferencja
Referaty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@konferencja-emerytalna.pl


© 2017 konferencja-emerytalna.pl. All right reserved. Powered by x15.pl