Program konferencji OKE 201517 listopada (wtorek)

 

od 13:00

Rejestracja uczestników

 

13:30-14:15

 

Obiad

 

14:20

 

Rozpoczęcie konferencji

14:30-16:40

I sesja: Ekonomiczne i finansowe aspekty funkcjonowania systemu emerytalnego, cz. I

Prowadzący: prof. dr hab. Maciej Żukowski

prof. dr hab. Marek Góra: Czynniki kształtujące wysokość świadczeń emerytalnych – krytyczna dyskusja

dr Agnieszka Chłoń-Domińczak: Źródła finansowania kosztów przejściowych reform emerytalnych w Europie Środkowo-Wschodniej: plany a rzeczywistość

dr Kamila Bielawska, dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka: Aktualna sytuacja na rynku pracy wśród osób starszych a wiek emerytalny w Unii Europejskiej

dr Wojciech Nagel: Rynek Kapitałowy i GPW w otoczeniu zmian prawnych w systemie emerytalnym wprowadzonych w 2014 roku

dr Iwona Olejnik: Rola państwa w zabezpieczeniu emerytalnym

dr Edyta Marcinkiewicz: Dobrowolność w systemie emerytalnym – znaczenie i implikacje

16:40-17:10

Przerwa kawowa

17:10-19:00

II sesja: Ekonomiczne i finansowe aspekty funkcjonowania systemu emerytalnego, cz. II
Prowadząca: dr hab. Joanna Tyrowicz

prof. dr hab. Maciej Żukowski: Czy w systemie emerytalnym niezbędne jest ustalenie wieku emerytalnego?

dr Joanna Rutecka: Redystrybucja emerytalna w krajach UE – próba oceny ogólnego poziomu i kierunku transferów

dr Arleta Nerka: W poszukiwaniu modelu waloryzacji emerytur

dr Sebastian Jakubowski, dr Patrycja Zawadzka: Rynek obligacji komunalnych jako obszar działalności lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych

dr Joanna Ratajczak-Tuchołka: Składka naturalna w niemieckim systemie zabezpieczenia emerytalnego

20:00

Kolacja18 listopada (środa)

7:00-9:00

Śniadanie

9:00-10:50

III sesja: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania systemu emerytalnego

Prowadzący: dr hab. Wojciech Otto, prof. UW

dr hab. Wojciech Otto, prof. UW, dr hab. Marian Wiśniewski, prof. UW: Mierzenie stóp zwrotu ze składki emerytalnej – metodologiczne problemy porównywania OFE z ZUSem

Andrzej Sołdek, CFA: Polityka inwestycyjna OFE po zmianach ustawowych

dr Marcin Wojewódka: Uwagi do propozycji Towarzystwa Ekonomistów Polskich upowszechniania pracowniczych programów emerytalnych

dr Aldona Klimkiewicz: Presja na świadczenia rentowe jako konsekwencja ograniczenia dostępu do emerytury

dr Mariusz Dybał: Odwrócony kredyt hipoteczny w Polsce

 

10:50-11:30

Przerwa kawowa, czas na opuszczenie pokoi hotelowych

11:30-13:20

IV sesja: Demograficzne i polityczne aspekty funkcjonowania systemu emerytalnego

Prowadzący: dr hab. Filip Chybalski, prof. PŁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:20-13:30

dr hab. Wojciech Otto, prof. UW: Ewolucja polskich tablic trwania życia – zmodyfikowany model Lee-Cartera

dr hab. Joanna Tyrowicz: Polityczna (nie)stabilność reform systemów emerytalnych

dr Joanna Trębska: Składki i świadczenia w systemie emerytalnym wobec zmian struktury demograficznej

dr Damian Walczak, dr Michał Buszko, dr Dorota Krupa: Rynek finansowy wobec starzejącego się społeczeństwa

dr Piotr Obidziński: „Baby boomers” na emeryturze – implikacje dla systemu opieki zdrowotnej

 

Zakończenie konferencji

13:30

Obiad

 

Pożegnanie uczestników

W trakcie każdej sesji przewidziano ok. 35-40 minut na dyskusję.

Osoby referujące podczas konferencji prosimy o przygotowanie max. 15-min. prezentacji.

Program OKE2015 (pobierz)

 © 2017 konferencja-emerytalna.pl. All right reserved. Powered by x15.pl