Studencka debata emerytalna

Debata studencka pt. „Czy zmiany w polskim systemie emerytalnym są korzystne z punktu widzenia młodych?

Współpraca Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. weszła w nowy wymiar. Obok organizowanej cyklicznie Ogólnopolskiej Konferencji Emerytalnej, po raz pierwszy zrealizowany został z sukcesem wspólny projekt kierowany przede wszystkim do studentów. 

W dniu 19 maja 2015 roku na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej odbyła się debata oksfordzka zatytułowana „Czy zmiany w polskim systemie emerytalnym są korzystne z punktu widzenia młodych?”. Organizatorem debaty była Katedra Zarządzania, a partnerem i fundatorem atrakcyjnych nagród Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. Debata kierowana była przede wszystkim do młodych ludzi, którzy wchodząc wkrótce na rynek pracy staną się uczestnikami systemu emerytalnego. Ponieważ system ten w ciągu ostatnich kilkunastu lat ulegał istotnym przeobrażeniom warto, aby młode pokolenie miało świadomość tych zmian, rozumiało je oraz przewidywało ich możliwe konsekwencje.

Debatę poprzedziło wystąpienie Prezesa Zarządu PTE PZU SA, Andrzeja Sołdka, zatytułowane Czy oszczędzanie na emeryturę może być ósmym cudem świata? 

Udział w debacie wzięły dwie drużyny, składające się ze studentów Wydziału OiZ oraz IFE. Jedna z drużyn broniła publicznego charakteru systemu emerytalnego, druga zaś przedstawiała argumenty wspierające zwiększenie udziału sektora prywatnego oraz dobrowolności w tym systemie. W skład drużyn weszły Aleksandra Kardasz, Małgorzata Gumola, Agata Motyka, Agnieszka Górczyńska, Joanna Walczak, Anna Dychto, Dorota Królikowska oraz Bartłomiej Kurkowski. Opiekunami merytorycznymi byli natomiast dr Edyta Marcinkiewicz oraz prof. Filip Chybalski z Katedry Zarządzania PŁ. Podsumowania debaty dokonał Mateusz Pawlak, redaktor prowadzący serwisu Moja Emerytura Dziennika Rzeczpospolita.

Program debaty (pobierz)
Artykuł zapowiadający debatę w serwisie Moja Emerytura dziennika "Rzeczpospolita"

Reportaż filmowy z debaty

Reportaż filmowy PZU z debaty i jej podsumowanie na stronie PTE PZU

Rozmowa red. Mateusza Pawlaka z uczestnikami debaty opublikowana na portalu Moja Emerytura dziennika "Rzeczpospolita"

Zdjęcia z debaty© 2017 konferencja-emerytalna.pl. All right reserved. Powered by x15.pl